Wat is mediation

Mediation is een manier om geschillen op te lossen tussen partijen die een conflict met elkaar hebben of waar een conflict dreigt te ontstaan. Bij mediation lossen partijen hun conflict zélf in onderling overleg op onder begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator.

De mediator

 • is er voor beide partijen in gelijke mate en bewaakt de balans tussen beiden;
 • neemt geen inhoudelijk standpunt in over het conflict en de oplossing ervan;
 • faciliteert en bevordert de communicatie tussen partijen;
 • bewaakt de voortgang van het mediationtraject;
 • zorgt ervoor dat de door partijen afgesproken oplossing van het conflict deugdelijk wordt vastgelegd.

Belangrijk voor de slaagkans van een mediation zijn vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de bereidheid van partijen om samen te zoeken naar een oplossing voor het conflict (inspanningsverplichting). De bereidheid om (weer) enigszins naar elkaar te luisteren is daarbij essentieel.

Mediation veronderstelt dat partijen autonoom kunnen optreden, dat wil zeggen dat ze (eventueel met behulp van adviseurs) in staat zijn zelfstandig gesprekken te voeren en te besluiten over de oplossing van hun conflict.

Onder werkwijze vindt u informatie over de stappen in een mediationtraject.

Mediation kent zijn grenzen: als een conflict zo zwaar geëscaleerd is, dat er geen enkele bereidheid tot  communicatie tussen partijen bestaat of als er sprake is van (dreiging met) geweld, biedt mediation geen uitkomst.

Mediation wordt ingezet bij

Mediation kan bij zeer uiteenlopende conflicten een oplossing bieden en wordt het meest ingezet bij:

 • Familie- en buurtconflicten
  (echtscheidingen, omgangsregelingen, alimentatie, erfenissen, burenruzies, etc.)
 • Arbeidsconflicten
  (tussen werknemer en werkgever, binnen afdelingen en teams, etc.)
 • Zakelijke conflicten
  (conflicten met afnemers en leveranciers, conflicten over de toekomst van de onderneming, conflicten tussen en met aandeelhouders, commissarissen en directie, etc.)
 • Strafzaken
  (dader-slachtoffer mediations)
 • Overheidsconflicten
  (conflicten tussen burgers en overheid)

Zelf richt ik mij vooral op zakelijke conflicten, arbeids- en samenwerkingsconflicten en conflicten in de gezondheidszorg.
Als vuistregel uit de praktijk wordt gehanteerd een slagingspercentage van ongeveer 75%, dat willen zeggen dat ¾ van alle mediations leidt tot een door partijen ondertekende slotovereenkomst ter beëindiging van hun conflict.

Mediation of naar de rechter?

Wie voor mediation kiest, kiest voor een overzichtelijk traject. Mediation kan vrijwel altijd binnen een paar dagen starten. Het aantal mediation-bijeenkomsten dat nodig is om te kijken of partijen er onderling uit kunnen komen, is beperkt. Vaak weten partijen met behulp van mediation hun conflict binnen enkele weken op te lossen. Nogal een verschil met juridische procedures!

De kosten van mediation zijn aanzienlijk lager dan die van een gang naar de rechter. Dat komt door het verschil in uurtarieven tussen mediators en advocaten, het totaal aantal advocatenuren dat nodig is in een gerechtelijke procedure en de bijkomende kosten.

Maar het belangrijkste argument om voor mediation te kiezen: u beslist zélf in onderling overleg met uw tegenpartij over de oplossing van het conflict. Samen helpt u het conflict de wereld uit. Hoe anders is dat bij rechtspraak: een onafhankelijke derde beslist óver u “en daar zult u het mee moeten doen”.

Rechtspraak gaat vaak over winnen of verliezen, niet over samen een oplossing bereiken. En als de “winnaar” niet volledig gelijk krijgt, kan zelfs díe zich een verliezer voelen.

Bij mediation gaat het niet om winnen versus verliezen. Beide partijen winnen. En omdat de oplossing vrijwillig en in onderling overleg bereikt wordt, is de kans groot dat die ook in de toekomst standhoudt.

Vrijblijvend meer informatie

Ik richt mij vooral op zakelijke conflicten, arbeids- en samenwerkingsconflicten en conflicten in de zorgsector. Wilt u meer weten, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Neem contact op

Wilt u zich nader oriënteren, bel of mail mij dan gerust of vul dit formulier in.