Mijn drijfveren & profiel

Mijn drijfveren

Conflicten zijn een bron van negatieve energie, tijdsbeslag, kosten en emoties. Mijn drijfveer is conflicten zoveel mogelijk de wereld uit te helpen door:

  • Partijen die “een issue” met elkaar hebben, te laten ervaren dat mediation een uitstekende, laagdrempelige manier is om conflicten op te lossen of zelfs te voorkomen;
  • Ook als partijen traditioneel geneigd zijn conflicten juridisch uit te vechten;
  • Zelfbeschikking en autonomie van betrokkenen centraal: partijen zélf laten beslissen over de oplossing van hun conflict in plaats van een vaak kostbare en tijdrovende gang naar rechter of arbitrage, waar óver je beslist wordt.

Mijn profiel

  • Mijn uitdaging ligt in geëscaleerde conflicten: partijen waartussen de communicatie tot stilstand is gekomen, partijen die uit lijken te zijn op het beschadigen van de ander, partijen die zichzelf ernstig tekort gedaan voelen door de ander, en misschien ook zichzelf wel tekort doen……..;
  • In die situaties kan ik beide partijen mijn grootste toegevoegde waarde bieden, empathisch, onpartijdig en zonder vooringenomenheid;
  • Emoties zijn belangrijk. Ik geef partijen de ruimte om ze te uiten, in een veilige setting, zonder elkaar (verder) te beschadigen;
  • Ik breng rust en structuur in het mediationproces, zodat partijen samen en in hun eigen tempo aan een oplossing voor de toekomst werken en beiden weer verder kunnen;
  • Bij de ups en downs die partijen tijdens een mediation ervaren, ben ik er voor beiden en help ze om de doelstelling en de voortgang van de mediation te bewaken.

Achtergrond & ervaring

Na een studie bedrijfseconomie en accountancy, was ik vervolgens 30+ jaar werkzaam in verschillende financieel-management functies in het (internationale) bedrijfsleven en (nog steeds) als partner-eigenaar van Gate Corporate Finance, een adviesbureau voor bedrijfsovernames.

Daarvoor ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als fysiotherapeut en heb nog steeds affiniteit met de zorgsector.

De (levens)ervaring die ik in al die jaren op mijn projecten en daarbuiten heb opgedaan, vormen een belangrijk fundament voor mijn functioneren als mediator.

Mijn ervaring met conflicten: die zijn van alle dag en vaak komt het spontaan weer goed. Als mediator ben ik betrokken bij conflicten die vallen in de categorie “komt niet spontaan goed”. Ingegraven stellingen, waar partijen zelf niet meer uit komen. Zonde van het verlies aan tijd, energie, focus, persoonlijk welzijn en geld!

Partijen schakelen mij o.a. in bij (dreigende) conflicten tussen aandeelhouders, RvC, directie, management teams en bij conflicten van organisaties met externe partijen.

Als mediator begeleid ik partijen die met elkaar in conflict zijn of waar een conflict dreigt, om de onderlinge communicatie te herstellen en over en weer begrip te krijgen voor elkaars (onderliggende) belangen, wensen en zorgen. Zodat partijen sámen tot afspraken komen ter beëindiging van hun conflict; afspraken die door beide partijen gedragen worden en ook in de toekomst stand houden.

Ik richt mij vooral op zakelijke conflicten, arbeids- en samenwerkingsconflicten en conflicten in de zorgsector.

Locatie

De locatie van de mediation bepalen we in onderling overleg. Ik werk door heel Nederland en kom graag naar u toe. De gesprekslocatie moet voor alle partijen acceptabel zijn en voldoende privacy bieden. Dat kan zijn bij u, bij de andere partij of bij een aanbieder van flexibele vergaderfaciliteiten uit mijn netwerk.

Gevestigd in Den Haag, strekt mijn werkgebied zich uit tot heel Nederland. Hoewel ik net als veel mediators “in mijn eentje” werk, ben ik verheugd over mijn samenwerking met een aantal gelijkgestemde mediators in het midden en oosten van Nederland onder de naam Mediators Collectief Oost.

Vrijblijvend meer informatie

Ik richt mij vooral op zakelijke conflicten, arbeids- en samenwerkingsconflicten en conflicten in de zorgsector. Wilt u meer weten, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Neem contact op

Wilt u zich nader oriënteren, bel of mail mij dan gerust of vul dit formulier in.