Kennismaking

Voordat we een mediationtraject starten, heb ik een intakegesprek met u en met de andere partij. Die gesprekken vinden afzonderlijk plaats, duren circa een half uur per partij en er zijn geen kosten aan verbonden.

Tijdens de kennismaking krijgt u de gelegenheid om het conflict waarvoor u mediation overweegt, kort te benoemen. Ik vertel ik u wat mediation inhoudt en wat de belangrijkste uitgangspunten zijn. U kunt vervolgens bepalen of mediation iets voor u is en of u mij als mediator voldoende “ziet zitten”. Van mijn kant benut ik het kennismakingsgesprek om te bepalen of de kwestie die speelt, zich voor mediation leent en of ik als mediator voor u en de andere partij kan optreden.

Voorafgaand aan start mediation

Als beide partijen na de intake besluiten om mij als mediator in te schakelen, stuur ik u mijn Mediationovereenkomst met bijlagen. Deze overeenkomst spreken we door, waarna alle partijen (inclusief ikzelf) de overeenkomst tekenen. Dat is het startmoment van de mediation.

Mediationgesprekken

Onder mijn begeleiding gaan beide partijen met elkaar in gesprek. Deze gesprekken vinden zoveel mogelijk rechtstreeks aan tafel plaats. U krijgt beiden de gelegenheid om uw visie op de kwestie en uw werkelijke belangen aan de ander duidelijk te maken. Over en weer bestaande misvattingen en emoties worden daarbij geadresseerd.

Tijdens het mediationtraject stel ik mij onafhankelijk, neutraal en onpartijdig op.

Als mediator bewaak ik de balans tussen u beiden tijdens de gesprekken. Ik let erop dat de kern van het conflict en de werkelijke belangen, wensen en zorgen van u en de andere partij voldoende aan bod komen. Zodat er over en weer sprake is van je gehoord voelen en (een zekere mate van) begrip voor elkaars standpunten.

Nadat de kwestie die tussen u beiden speelt voldoende is uitgediept, verschuift het accent naar het over en weer verkennen van mogelijke oplossingen ter beëindiging van het conflict. Ik bewaak dat de afspraken die u met elkaar maakt evenwichtig en realistisch zijn maar blijf buiten een inhoudelijk oordeel. Het zijn immers uw eigen oplossingen, waarbij ik niet als adviseur voor een van beide partijen optreed. Wel wijs ik u in voorkomende gevallen op het nut of de noodzaak om specialistisch advies in te winnen over de afspraken die u met elkaar wilt maken, bijvoorbeeld om te controleren of ze aan wettelijke en andere eisen voldoen.

Oplossing

Als u het met elkaar eens bent geworden over de oplossing van uw kwestie, worden de afspraken vastgelegd in een door beide partijen te ondertekenen eindovereenkomst. Het opstellen van deze overeenkomst valt in beginsel onder mijn werkzaamheden. Als mediator zie ik in ieder geval toe op deugdelijke vastlegging van de tussen u beiden gemaakte afspraken.

Vanaf het moment van ondertekening van de eindovereenkomst, en niet eerder, bent u gehouden aan de gemaakte afspraken.

Vrijblijvend meer informatie

Ik richt mij vooral op zakelijke conflicten, arbeids- en samenwerkingsconflicten en conflicten in de zorgsector. Wilt u meer weten, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Neem contact op

Wilt u zich nader oriënteren, bel of mail mij dan gerust of vul dit formulier in.